این مطلب را با ما باشید، تا آنچه باید درباره تلقیح داخل رحمی اسپرم بدانید، از میزان موفقیت تا حسی که در این روش منتقل می‌شود، را بخوانید.