از هر 5 زن، یکی در بارداری افسرده می‌شود. مطالعه‌ای، دلیل اصلی ابتلای زنان به افسردگی در دوران بارداری و نحوه جلوگیری از آن را کشف کرده‌است.