از پروبیوتیک‌‌های کپسولی گرفته تا پودری تا قطره‌ای تا شربت‌های ماستی، واقعیت این است که بازار پروبیوتیک برای کودکان یک تجارت پررونق است