همه‌ی داروهای بدون نسخه‌ی موجود در داروخانه‌ها برای کودکان مجاز نیستند. در این مطلب به توضیح در مورد داروهای بدون نسخه برای کودکان پرداخته‌ایم.