در این مطلب به توضیح در مورد تغییرات چرت زدن کودکان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد انتخاب برنامه‌ی مناسب برای چرت زدن کودک نکاتی آورده شده است.