وقفه کوتاه، تکنیک‌ تربیتی است، که بر روی هر کودک تاثیر متفاوتی دارد. این مطلب به توضیح در مورد تاثیرات تکنیک وقفه کوتاه پرداخته است.