در این مطلب به توضیح در مورد فراموشی در کودکان پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهایی برای آموزش مسئولیت‌پذیر به کودکان آورده شده است.