امکان برقراری مجدد شیردهی بعد از توقف آن وجود دارد. در این مطلب به توضیح در مورد راهکارهای مناسب برای برقراری مجدد شیردهی پرداخته‌ایم.