یکی از سخت‌ترین آلرژی‌ها آلرژی به گندم در کودکان است. چون این ماده غذایی کاربرد بسیار فراوانی دارد از جمله ماکارونی و نان و … .