بیماری سیاه‌سرفه علائمی مشابه سرماخوردگی دارد، اما به تدریج حملات سرفه نیز شروع می‌شود. در این مطلب به توضیح در مورد سیاه سرفه در کودکان پرداخته‌ایم.