تربیت کودک با نیازهای ویژه برای والدین همراه با محدودیت‌ها و مسائلی مانند، هزینه‌های سنگین، تنهایی، خستگی و … است.