والدین معمولا در مقابل پافشاری بچه ها تسلیم می‌شوند. این مطلب به توضیح در مورد نحوه‌ی برخورد درست با این دسته از کودکان پرداخته است.