در این مطلب به توضیح در مورد اختلال اضطراب جدایی در نوزادان پرداخته‌ایم. این اختلال در حدود هشت ماهگی نوزاد اتفاق می‌افتد.