در این مطلب برای شما توضیح خواهیم داد که عارضه‌های هیپوسپادیاس و کوردی آلت تناسلی چه هستند و خواهیم گفت که چگونه درمان می‌شوند.