در این مطلب به توضیح در مورد تاثیر کمپین سلامت بر اضطراب پس از زایمان در مادران پرداخته‌ایم. همچنین نظر محققین در این زمینه را نیز بیان کرده‌ایم.