در این مطلب به توضیح در مورد افزایش وزن در نوزادان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد نمودارهای رشد و بررسی رشد کودک بر اساس این نمودارها پرداخته‌ایم.