والدین معمولا در مورد تربیت کودک خود، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. این مطلب به توضیح در مورد اختلاف نظر والدین در تربیت فرزند پرداخته است.