اگر حس گزگز یا بی‌حسی در دستتان دارید، احتمالا دچار سندرم تونل کارپال شدید. اینجا به نحوه مقابله با سندرم تونل کارپال در بارداری می‌پردازیم.