در هنگام زایمان، مادران متحمل آسیب‌های مختلف جسمی می‌شوند. در این مطلب به توضیح در مورد آسیب دیدگی واژن در زایمان پرداخته‌ایم.