انجام تکالیف و مشق شب یکی از وظایف دانش‌آموزان در خانه است. در این مطلب به توضیح در مورد کمک به کودکان در انجام تکالیف در خانه پرداخته‌ایم.