سکسکه در نوزادان نیز اتفاق می‌افتد و علت اصلی آن مشخص نیست. در این مطلب به توضیح در مورد سکسکه نوزادان و راهکارهای رفع آن پرداخته‌ایم.