به هفته 20 بارداری خوش آمدید. شما نیمی از راه بارداری را پیموده‌اید. در این مطلب وضعیت جنین و مادر را در هفته بیستم بررسی می‌کنیم.