هر پدر ومادری تمایل دارد که کودکی آرام و بدون سر و صدا داشته باشد. در این مطلب ما به توضیح در مورد آرام بودن نوزادان پرداخته‌ایم.