در این مطلب به توضیح درباره‌ی رشد جنین در هفته‌های آخر بارداری پرداخته‌ایم. همچنین 5 دلیل تاخیر در زایمان ، در هفته‌های آخر را بیان کردیم.