بسیار از والدین در مقابل کوتاهی قد کودک خود دچار اضطراب می‌شوند. اما هر کوتاهی قد نگران‌کننده نیست. در این مطلب به توضیح در مورد کوتاهی قد در کودکان پرداخته‌ایم.