اینکه قسمتی از سر کودک شما صاف باشد امری رایج و طبیعی است، با این حال باید برای درمان و رفع آن اقدام کنید. در این مطلب به توضیح در مورد سندرم سرصافی پرداخته‌ایم.