یک شکایت شایع مادران، سندرم پای بی قرار در دوران بارداری است. در اینجا درباره‌ توقف اصرار غیرقابل‌کنترل پاها برای حرکت‌کردن نوشته‎‌ایم.