در این مطلب به توضیح در مورد علت غذا نخوردن کودکان در مدرسه پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهایی برای آماده کردن ناهار بهتر برای مدرسه گفته شده است.