زمانی که نوزاد شما متولد می‌شود، بر روی پوست موهایی دارد که به آن کرک جنین می‌گویند. این کرک روی پوست کودک معمولا در طی دو هفته بعد از تولد می‌ریزد.