در این مطلب به توضیح در مورد جایگزین رتینول برای زنان باردار پرداخته‌ایم. به این دلیل که رتینول همراه با عوارضی برای پوست مادران است.