برچسب: سلامت نوزاد

نوزاد نارس
بارداری, زایمان

مواجهه با چالش زایمان زودرس و نوزاد نارس 

چالش زایمان زودرس و داشتن نوزاد زودرس چالشی است که ممکن است برای والدین زیادی پیش بیاید. از این رو ما تصمیم گرفتیم در این مطلب در رابطه با مواجهه با چالش زایمان زودرس و نوزاد زودرس صحبت کنیم.