دوران بارداری برای مادران همراه با عوارض جانبی است. یکی از این موارد درد کمربند لگنی است. در این مطلب به توضیح در مورد این عارضه پرداخته‌ایم.