آیا اشعه ایکس که برای رادیوگرافی دندانپزشکی استفاده می‌شود، در بارداری ایمن است؟ در اینجا درباره بهداشت دندان در دوران باداری صحبت می‌کنیم.