احساس گناه بعد از طلاق نسبت به فرزندان یک احساس طبیعی است که هر فردی که از همسر خود جدا شده است، آن را درک می‌کند.