مصرف الکل در دوران بارداری برای جنین همراه با خطر است و ممکن است جنین به ناهنجاری‌های جنینی ناشی از الکل مبتلا شود.