وقتی مادر وارد زایمان دیررس می‌شود، تمهیدات خاصی برای او در نظر گرفته می‌شود. یکی از این موارد معاینات مکرر پزشک یا ماما برای مادر و جنین است.