در این مطلب به توضیح در مورد رفتار مناسب با کودکان چاق پرداخته‌ایم. همچنین برخی از رفتارهای اشتباه و نحوه‌ی اصلاح آن نیز آورده شده است.