شیر مادر، تغذیه‌ی بسیار مهم و اثرگذاری در زندگی نوزادان است. در این مطلب به توضیح در مورد تاثیر تغذیه مادران شیرده بر کودک پرداخته‌ایم.