بارداری‌ شیمیایی مربوط به سقط جنین‌های زود هنگام است. در این مطلب به توضیح در مورد این نوع سقط جنین و دلیل آن پرداخته‌ایم.