شما در هفته 4 بارداری به سر می‌برید. آیا کنجکاوید که ویژگی‌های جنین در این هفته را بدانید؟ پس این مطلب را همراه ما باشید.