در این مطلب به توضیح در مورد برخورد مناسب پزشکان با مادران در شرایطی که مادر سقط جنین یا از دست دادن جنین داشته است، پرداخته‌ایم.