خوابیدن کودک در صندلی ماشین بسیار خطرناک است. در این مطلب به دلیل خطرناک بودن خواب نوزاد بر روی صندلی ماشین می‌پردازیم.