مسافرت با کودکان مبتلا به اوتیسم برای والدین همراه با اضطراب و نگرانی است. با این حال با رعایت و انجام برخی راهکارها می‌توانید در کنار فرزند خود از مسافرت لذت ببرید.