مقدمه شاید باورتان نشود ولی شما به هفدهمین هفته بارداری خود رسیده‌اید. احتمالا کنجکاوید که بدانید فرزندتان اکنون چه اندازه‌ای است؟ ما به شما می‌گوییم. یکی از دستان‌تان را کاملا باز کنید. فرزند شما در این هفته به درازای همین کف دست شما است. ادامه…