در این مطلب به توضیح در مورد وسواس مادران در مورد تربیت و رشد اولین فرزند پرداخته‌ایم. همچنین تجربه یک مادر نیز آورده شده است.