در این مطلب به توضیح در مورد نحوه‌ی درمان و پیشگیری از سرماخوردکی کودکان در تابستان پرداخته‌ایم. همچنین در مورد علت آن نیز توضیحاتی داده شده است.