درمان های خانگی برای سرماخوردگی کودکان شامل مواردی مانند استفاده از یک قاشق عسل، مایعات فراوان، دستگاه مرطوب‌کننده و بالش‌های اضافی در زیر سر کودک هستند.