آبله‌میمون یک بیماری ویروسی از خانواده‌ی آبله است. در این مطلب به توضیح در مورد آبله میمون در کودکان پرداخته‌ایم.