در این مطلب به توضیح در مورد اولین نقاط عطف رشد نوزاد مانند غلت خوردن، اولین لبخند، ردیابی وسایل، شروع صحبت، تقلید حرکات و … پرداخته‌ایم.