وقفه کوتاه یکی از روش‌های تربیتی برای کودکان است. این مطلب به توضیح در مورد وقفه کوتاه در کودکان نوپا و بررسی اثرات آن پرداخته است.